• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Aktuelt

INFLUENZAVACCINATION – Tilbydes vores patienter hvert år fra d. 01.10. til d. 15.01. Se mere information under fanen “Vaccinationer”.

VEDR. PERSONDATAFORORDNINGEN.

Klinikken opfylder kravene til den nye persondataforordning, som trådte i kraft 25.maj 2018.

Vedr. patientoplysninger opbevares stamdata, inkl. CPRnummer, samt alle relevante helbredsoplysninger. Har det relevans for behandling af patienten kan religiøs overbevisning og/eller race/etnisk herkomst være journalført.

Hvis patienter ønsker en liste over de samarbejdspartnere (fx. sygehus, speciallæger, kommune, sundhedsdatastyrelsen m.fl.) , som fra klinikken kan få tilsendt patientfølsomme data, kan denne liste rekvireres på klinikken.

 

Vedrørende blodprøvetagning !

Vi gør opmærksom på, at pr. 01.07.2016 skal alle blodprøver, som er bestilt af hospitalet tages på et af de regionale blodprøvesteder (www.blod.rm.dk)
Det betyder, at du som patient ikke længere kan få taget de blodprøver, som hospitalet bestiller hos din egen læge.
(Dog kan prøver bestilt af speciallæger fortsat tages her i praksis)

Orientering om Digital Post til patienter – vedrørende hospitalerne i Region Midjylland (fra Koncern Kommunikation – Region Midtjylland)

Hospitalerne i Region Midtjylland indfører gradvist Digital Post startende fra Maj 2014. Dette er led i den digitaliseringsstrategi, som Folketinget har vedtaget. Det betyder, at patienterne fremover kan modtage indkaldelser digitalt, så de ikke overser post fra hospitalet. Patienterne modtager deres indkaldelse digitalt på borger.dk eller e-boks. Patienterne får post fra hospitalerne digitalt, hvis de er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. Fra 1. november skal alle borgere kunne modtage Digital Post. Patienterne skal også holde øje med sin almindelige postkasse, da det endnu ikke er alle breve, som sendes digitalt. Patienterne kan få en påmindelses-sms fra bookingsystemet om aftale på hospitalet, såfremt de har oplyst deres mobilnummer til henvisende læge og givet tilsagn om, at dette ønskes. Hvis borgere ikke har mulighed for at bruge Digital Post fra hospitalerne kan borgeren give andre læseadgang eller blive fritaget. Der er en række kriterier for fritagelse. Ved yderligere ønske herom bedes borgeren henvende sig i Borgerservice i kommunerne. Hospitalerne står for ovenstående informationskampagne, men man har mulighed for at finde flere oplysninger på: www.digital.rm.dk og www.borger.dk